W 2012 roku zgodnie z postanowieniem Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka”
został nam przyznany Certyfikat: Gabinet Przyjaznej Kosmetyki

 

Nasi partnerzy